İnsani değer türleri


İnsani değerler nelerdir?

Denir İnsan değeri a insanı böyle yapan her şey. Bununla birlikte, pratikte bu ifade, şu noktaya işaret eden şeyleri tanımlamak için kullanılır. ‘iyi’, değişmez olmaktan uzak, farklı tarihsel ve sosyal bağlamlarda farklı olan bir fikir. Aynı toplum içinde bile insan değerleri hakkında farklı kavramlar varçok sayıda ortaya çıkmasını belirleyen çatışmalar ve çelişkiler.

(Değerler. Çizim)

(Değerler. Çizim)

Genelde önceki nesillerden değerlerin ‘bozulduğu’ veya ‘unutulduğu’ şikayeti duyulur, ancak her durumda ne olduğunu vurgulamak gerekir. yenileriyle değiştirilmek. Bazı değerlerin genel kabul edilebildiği ölçüde (sevgi, saygı, dayanışma, saygı), soru değerlerin sırası ve öncelik her birinin atadığı.

İnsani değerlerin sınıflandırılması

İnsani değerler o kadar kapsamlıdır ki, aralarında bir ayrım yapılmalıdır. Terminal değerleri (kişinin ulaşmayı arzuladığı bireyin yaşamındaki durumlar veya hedefler) ve Enstrümantal değerler (insanlar tarafından alınan belirli davranışların belirli bir toplumda değerlendirilmesi). Hala yapabilirsin insani değerlerin sınıflandırılması, hepsinin her zaman ve her yere özgü belirli sosyo-kültürel kriterlere dayandığını daima hatırlayarak.

Değerler dini: bir dünyanın boyutuna ulaşmamıza izin verin iyi ve kutsal. Belirli bir dinin ötesine geçerler, böylece insanın kendini gerçekleştirme ihtiyacını tatmin etmek için süreklilik ve sadakat açısından standartlaştırılabilirler. Onlar teoloji incelemesinin nesneleridir.

Biyolojik değerler: nesnel olarak söylenebilir ki geçim için fiziksel sağlık aramak (insana özgü arama) ve refah arayışında her durumda mutlaka tercüme edin. Yemek, fiziksel aktivite, hijyen ve fizyolojik ihtiyaçların karşılanması ile ilgilidirler. Tıp ve diğer uzmanlık alanları onları incelemekten sorumludur.

-Sosyal değerler: Hem sosyal gruplara ait olma hem de toplumda yaşamak için temel gereksinimler hedefleriyle farklı şekillerde ele alınabilir. Bazı durumlarda bunlar, temsili siyasi pozisyonların işgaliyle ilgili değerlerdir. Kavram çok geniştir ve biraz dağınıktır, ancak her zaman etkileşim kapasitesi ve bir bireyin toplumla ilişkisi bütünleşir.

Ekonomik değerler: Belki de insanın kendisiyle en az ve daha çok insanın toplum içinde yaşamayı düşündüğü sözleşmelerle ilişkisi olanlar, ekonomik değerler toplumun önemli bir değer atfettiği şeyleri elde etme yeteneği. Bu ‘şeyler’, insanlar için ihtiyaçları temsil eden mallar veya hizmetlerdir.

-Ahlaki değerler: aramada görünmek kişinin bütünlüğünde büyüme. Gerçek anlamları genellikle felsefi bir tartışmayı temsil eder ve bir noktada bu değerlerin dini değerlere eşdeğer olduğu söylenebilir. Etik açısından, ahlaki değerler muhtemelenve mutluluk arayışına rehberlik et özgürce alınan kararlardan.

Duygusal değerler: insanın ihtiyacını karşılamak aşk ilişkilerine girmek. Sevginin tezahürleri, insanın kesinlikle uygun ihtiyaçlarına cevap verir ve toplumdaki yaşamıyla ilgili hiçbir şey yapmaz.

Fikri değerler: Görünürler gerçeği ve farklı bilgilerin birleşimini araştırın. Nedeni ana entelektüel değerdir.

İlgili Mesajlar


Tüm hakları Saklıdır


© Is izin verildi içeriğin kullanımı, bir bağlantıyla tanınmak bu makaleye, bir bilgi kaynağı olarak.