Metroloji türleri


“Metroloji” nedir?

Metroloji, metrik, muhasebe, ağırlıklar, yoğunluklar, uzunluklar vb. olsun, ölçümün tüm yönleriyle ilgilenen bilim Bu bilim, bilimsel, piyasa, eğitimsel, fabrika üretim alanlarını ve ölçüme duyarlı nesneler hakkındaki teorilere dayalı olarak işleyen hemen hemen her ortamı ele alır. Ayrıca, farklı ortamlarda kullanılan birim sistemlerini ve işleneceği, deşifre edileceği ve analiz edileceği enstrümantasyonu da hesaba katar.

(Metroloji, ölçümle ilgili her şeyi halleder)

(Metroloji, ölçümle ilgili her şeyi halleder)

Metroloji sınıfları

Metroloji, uygulamasına ve yaklaşıldığı sektöre ve kendisine verilecek kullanıma bağlı olarak şu şekilde sınıflandırılabilir:

Bilimsel metroloji: Metroloji bilimleri sektörü ile ilgilenen Sözü edilen bilimin, beslenmenin, korumanın bulunduğu koşullara bağlı eğilim ve parametrelerin ve kılavuzların oluşturulması, ayrıca farklı ölçüm yöntemlerinin ilerlemesi ve araştırılması, Uluslararası Birimler Sisteminin detaylandırılması için gerekli işlemler, her bir unsurun ana ve türetilmiş temellerinden oluşur.

Bu şube, söz konusu Sistem içinde yapılar oluşturmakla görevlidir. alt kategoriler oluştur termal, metrik, elektriksel, akışkan metrolojisi vb. kusurları bulmak ölçüm sistemlerinde ve daha sonra yeniden işleme veya iyileştirme ve onarım için kullanılan araçlarda, esas olarak teorik yönler ve pratikte doğrulanması.

Yasal metroloji: Mevzuat ve idare ile ilgili tüm hükümler, ölçüm sistemleri, ölçüm enstrümantasyonu ve bunlara verilen farklı uygulamalar için prosedürlerdir. Yukarıda belirtilen otorite tarafından yayınlanan bir dizi kural ve yönetmeliğe dayanmaktadır., her metrolojik sistemin ve her enstrümantasyon türünün doğruluğunu ve yeteneğini garanti eden.

Oluşan disiplindir Devletin her yöntemi ve her resmi ölçüm sistemini kontrol ettiği ve düzelttiği araçlar, Ticari işlemler, endüstriyel, bilimsel, sağlık veya çevresel süreçler olsun, metroloji kullanımını gerektiren işlemlerden oluşan durumlarda doğruluğu garanti etmek ve çatışmaları çözmek için.

Endüstriyel metroloji: Özellikle hepsiyle ilgileniyor Ölçmenin uygulandığı faaliyetlerin uygulanmasına ilişkin hususlarProsedürler ve enstrümantasyona odaklanarak, metrolojik araçlar ve yöntemler geliştirmenin yanı sıra kaliteyi destekleyen doğru bir kullanım için her bir modeli ve gerekli ekipmanı ayarlamaktan sorumludur.

Dikkate alınır farklı konu türleri, altyapılar ve belirli ekipmanlarla ilgili teknik hususlar. Bilimsel metroloji teorisi ve bilgisi ile desteklenir ve gerçekleştirildiği alandaki her bir eyalet veya yetkili makama bağlı olarak mevcut düzenlemelere göre enstrümantasyonun ölçüm, üretim ve detaylandırma işlemlerini gerçekleştirir.

İlgili Mesajlar


Tüm hakları Saklıdır


© Is izin verildi içeriğin kullanımı, bir bağlantıyla tanınmak bu makaleye, bir bilgi kaynağı olarak.