Sari isminin anlamı, özellikleri ve ismin süslü resimleri